БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сливенска лисичина

Corydalis slivenensis

Снимки на Сливенска лисичина (Corydalis slivenensis)

Corydalis slivenensis Corydalis slivenensis Corydalis slivenensis Corydalis slivenensis Corydalis slivenensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сливенска лисичина.


Латинско име

Corydalis slivenensis Velen. - чете се "коридалис сливенензис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Високо до 25 cm. Прицевтниците са назъбени. Листата са два пъти тройни. Листчетата са по-широки 6 mm, елиптични или обратнояйцевидни. Цъфти март - май[1].


Местообитание

Храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Corydalis slivenensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net