БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червен божур

Paeonia peregrina

Снимки на Червен божур (Paeonia peregrina)

Paeonia peregrina Paeonia peregrina Paeonia peregrina Paeonia peregrina Paeonia peregrina Paeonia peregrina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червен божур, Красив божур.


Латинско име

Paeonia peregrina Miller - чете се "пеониа перегрина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Червеният божур е многогодишно тревисто растение високо до 1 m. Листата един до три пъти делни, крайните дялове назъбени или нарязани. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Из храсталаци, редки гори, каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (средна и източна), Знеполски район, Западни гранични планини, Черноморско крайбрежие, Родопи (средни и източни), Долината на Струма и Тунджанска хълмиста равнина[3].


Значение

Червеният божур е лечебно и декоративно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Paeonia peregrina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner