БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Палешников серапиас

Serapias vomeracea

Снимки на Палешников серапиас (Serapias vomeracea)

Serapias vomeracea Serapias vomeracea Serapias vomeracea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Палешников серапиас.


Латинско име

Serapias vomeracea (Burm.) Briq. - чете се "серапиас вомерацеа".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен в Червена книга на Народна Република България, том 1 (1984), с категория "рядък вид". Опасност за вида е унищожаване на местообитанията му и късането му за букети.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Цъфти април-май. Височина на стъблото 20 - 35 см. Листата ланцетни. Външните околоцветни листчета малинови, устната пурпурна, с до 3 см. широк среден дял[1].


Местообитание

В храсталаци и разредени гори[2].


Разпространение в България

В България е установен в Южното Черноморие, планината Славянка и Източни Родопи[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Serapias vomeracea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net