Палешников серапиас

Serapias vomeracea

Снимки
Serapias vomeracea Serapias vomeracea Serapias vomeracea
снимка 1 снимка 2 снимка 3
Особености на вида
Българско наименованиеПалешников серапиас
Латинско наименованиеSerapias vomeracea (Burm.) Briq. - чете се "серапиас вомерацеа"
Природозащитен статут и заплахиЗащитен вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен в Червена книга на Народна Република България, том 1 (1984), с категория "рядък вид". Опасност за вида е унищожаване на местообитанията му и късането му за букети.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение. Цъфти април-май. Височина на стъблото 20 - 35 см. Листата ланцетни. Външните околоцветни листчета малинови, устната пурпурна, с до 3 см. широк среден дял.
МестообитаниеВ храсталаци и разредени гори.
РазпространениеВ България е установен в Южното Черноморие, планината Славянка и Източни Родопи.
Бележки-

© 2006 BGflora.net

ban