БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тризъбест салеп

Orchis tridentata

Снимки на Тризъбест салеп (Orchis tridentata)

Orchis tridentata Orchis tridentata Orchis tridentata Orchis tridentata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тризъбест салеп.


Латинско име

Orchis tridentata Scop. - чете се "орхис тридентата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 0,4 m. Съцветието обикновено гъсто, почти кълбесто, конично или овално. Прицветниците ланцетни, заострени, с по една жилка, зелени, обикновено около два пъти по-къси от яйчника, рядко почти равни на него по дължина. Цветовете розови, лилави или бели. Околоцветните листчета събрани в шлем, външните овално ланцетни, заострени, вътрешните длъгнести. Устната бяла с пурпурни точки, дълбоко триделна. Страничните дялове длъгнесто лопатовидни, отсечени, средният разширен, обратно сърцевиден, отпред врязан, със зъбче в изреза. Шпората цилиндрична, около два пъти по къса от яйчника. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Ливади, поляни и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Предна Азия до Армения и Кавказ, Северна Африка[4].


Значение

Тризъбестия салеп е декоративно и лечебно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. 1964. В: Флора на Н. Р. България. Том ІІ. София.

[2] Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.


Orchis tridentata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net