БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пурпурен салеп

Orchis purpurea

Снимки на Пурпурен салеп (Orchis purpurea)

Orchis purpurea Orchis purpurea Orchis purpurea Orchis purpurea Orchis purpurea Orchis purpurea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пурпурен салеп.


Латинско име

Orchis purpurea Hudson - чете се "орхис пурпуреа".


Природозащитен статут и заплахи

Пурпурният салеп не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е забранено събирането му за лечебни цели със заповед на Министъра на околната среда и водите.


Описание и разпознаване

Пурпурният салеп е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е 30-80 см. Околоцветните листчета на цветовете, без устната, са събрани в шлем. Шлемът кафявопурпурен. Устната бяла (бледорозова) с пурпурни точки образувани от четинки. Цъфти април-юни1.


Местообитание

Светли гори и храсталаци2.


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони в страната от 0 до 1000 м. надморска височина3.


Общо разпространение

Средиземноморието и Европа.


Значение

Пурпурният салеп е декоративно и лечебно растение. Употребата му като лечебно растение е същото както на Обикновения салеп (Orchis morio).Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

3 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Orchis purpurea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net