БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пеперудоцветен салеп

Orchis papilionacea

Снимки на Пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea)

Orchis papilionacea Orchis papilionacea Orchis papilionacea Orchis papilionacea Orchis papilionacea Orchis papilionacea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пеперудоцветен салеп.


Латинско име

Orchis papilionacea L. - чете се "орхис папилионацеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение № 3 на закона.


Описание и разпознаване

Пеперудоцветният салеп е многогодишно тревисто растение, високо от 20 cm до 40 cm. Околоцветните листчета, с изключение на устната, са събрани в шлем. Устната е цяла, отпред къдраво назъбена, по-дълга от другите околоцветни листчета. Цветовете са пурпурни. Цъфти през месеците април-май[1].


Местообитание

По поляни и ливади[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Пеперудоцветен салеп по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Orchis papilionacea

Между 0 и 1000 метра надморска височина[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Orchis papilionacea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net