БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Редкоцветен салеп

Orchis laxiflora

Снимки на Редкоцветен салеп (Orchis laxiflora )

Orchis laxiflora Orchis laxiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Редкоцветен салеп.


Латинско име

Orchis laxiflora Lam. - чете се "орхис лаксифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата от 30 до 65 см дълги. Цветовете розови до пурпурновиолетови. Листата ланцетни или линейни. Цъфти април-юли.


Местообитание

Влажни ливади.


Разпространение в България

В цяла България между 0 и 1000 м. надморска височина.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Северна Африка и Мала Азия.


Значение

Декоративно растение.


Забележка

Видът се разделя на два подвида: O. laxiflora ssp. elegans - устната на цвета е цяла или неясно триделна и O. laxiflora ssp. laxiflora - устната е ясно триделна. Според някои автори двата подвида са самостоятелни видове.Източници на информация

Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Orchis laxiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net