БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дървеницов салеп

Orchis coriophora

Снимки на Дървеницов салеп (Orchis coriophora)

Orchis coriophora Orchis coriophora Orchis coriophora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дървеницов салеп.


Латинско име

Orchis coriophora L. - чете се "орхис кориофора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо 15-35 cm. Околоцветните листчета без устната събрани в шлем. Устната на цвета триделна, средния дял на устната целокраен, продълговат, тъп, без петна. Цветовете с миризма на дървеница. Цъфти април - юли[1].


Местообитание

Тревисти места и ливади[2].


Разпространение в България

Установен е в цяла България при надморска височина от 0 до 1000 m надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Orchis coriophora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

ban