БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Овален тайник

Listera ovata

Снимки на Овален тайник (Listera ovata)

Listera ovata Listera ovata Listera ovata Listera ovata Listera ovata Listera ovata Listera ovata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Овален тайник.


Латинско име

Listera ovata (L.) R. Br. - чете се "ли́стера ова́та"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Овалният тайник е многогодишна, тревиста орхидея. Стъблата високи от 20 до 50 cm, късо влакнесто в долната си част, както и оста на съцветието, с 2 листа, разположени почти срещуположно широко овални, зелени, с по 9-15 жилки, дълги 5-10 cm. Съцветието тясно цилиндрично, не много гъсто. Прицветниците овални, едва по-дълги от цветните дръжки. Цветовете жълтозеленикави. Околоцветните листчета събрани в шлем. Устната 6-10 мм дълга, линейна, дълбоко двуделна, със слабо разперени дялове. Цъфти април-юни2.


Местообитание

В горите, храсталаците, поляните, предимно в предпланините и долния планински пояс3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1400 метра надморска височина4. Растенията от снимките растяха на 1550 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Почти цяла Европа, Западна Азия до Хималаите, Тяншан, Саяните6.


Екологични и биологични особености

Цветовете на Овалния тайник са достъпни за широк кръг насекоми - установено е, че се опрашват от паразитни оси, ципокрили от подразред Symphyta и бръмбари. С корените си образува микоризни отношения с над 60 вида гъби7.


Бележки

В някои нови научни разработки, видът се отнася към род Neottia под името Neottia ovata.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II, издателство на БАН, София.

3 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 К. Методиев - собст. наблюдение.

6 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

7 Neottia ovata - Wikipedia - посетен на 22.08.2022 г.


Listera ovata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net