БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Зелен длетоустник

Coeloglossum viride

Снимки на Зелен длетоустник (Coeloglossum viride)

Coeloglossum viride Coeloglossum viride Coeloglossum viride Coeloglossum viride Coeloglossum viride Coeloglossum viride

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Зелен длетоустник, Зелен цьологлосум


Латинско име

Coeloglossum viride (L.) Hartm. - чете се "целогло́сум ви́риде"1. В последно време често се среща и под името Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Зеленият длетоустник е многогодишно тревисто растение. Стъблото до 25 см високо, листнато. Листата обикновено 5, овални или длъгнести. Съцветието длъгнесто или цилиндрично. Прицветниците ланцетни, дълги колкото цветовете, с по 3 жилки. Околоцветните листчета почти до половина сраснали помежду си, зеленикави, овални, събрани в шлем. Устната насочена надолу, длъгнесто линейна, отгоре с две изправени плочици, отпред тризъбеста. Шпората къса, във вид на торбичка, впоследствие изкривена. Цъфти май-юли3.


Местообитание

В предпланинските и планинските пасища и ливади, редките горички и храсталаци4.


Разпространение в България

Стара планина, Витоша, Люлин, Осогово, Конявска планина, Рила, Пирин, Славянка5, Средни Родопи от 1000 до 2400 м надм. височина6.

Карта показваща естественото разпространение на Зеления длетоустник по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Coeloglossum viride


Общо разпространение

В полярните области и планините на Европа, Азия и Северна Америка8.

Карта на общото разпространение на Зеления длетоустник9:

Coeloglossum virideВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II, София.

4 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

5 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

9 Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Plants of the World Online | Kew Science.


Coeloglossum viride in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net