БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червен главопрашник

Cephalanthera rubra

Снимки на Червен главопрашник (Cephalanthera rubra)

Cephalanthera rubra Cephalanthera rubra Cephalanthera rubra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Червен главопрашник.


Латинско име

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard - чете се "цефалантера рубра".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо 20-50 cm. Различава се от другите видове от рода по червените си цветове - при другите видове са бели или жълто-бели. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Гори, храсталаци и поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в цяла България при надморска височина от 0 до 1700 м надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Cephalanthera rubra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net