БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едра чаровница

Circaea lutetiana

Снимки на Едра чаровница (Circaea lutetiana)

Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana Circaea lutetiana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едра чаровница[1], Самодивка, Врачовник[2].


Латинско име

Circaea lutetiana L. - чете се "цирцеа лутециана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[3].


Описание и разпознаване

Едрата чаровница е многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 20 до 60 см, покрито с власинки. Цветовете са с по 2 чашелистчета, 2 венчелистчета и 2 тичиннки. Близалцето е двуделно. Плодът е покрит с гъсти кукести четинки. Цъфти през месеците юни-август[4].


Местообитание

Широколистни гори[5].


Разпространение в България

В цялата страна, от 70 до 2000 метра надморска височина[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[3] Закон за биологичното разнообразие.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Circaea lutetiana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban