БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храстовиден смин

Jasminum fruticans

Снимки на Храстовиден смин (Jasminum fruticans)

Jasminum fruticans Jasminum fruticans Jasminum fruticans Jasminum fruticans Jasminum fruticans Jasminum fruticans Jasminum fruticans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Храстовиден смин, Хрищел, Храстовиден жасмин.


Латинско име

Jasminum fruticans L. - чете се "ясминум фрутиканс".


Природозащитен статут и заплахи

Храстовидният смин НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Видът е ключов за природни местообитания - предмет на опазвана в защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Храстовидният смин е нисък храст, достигащ височина до 1,5 m. Цветовете са жълти. Листата са с три листчета и са разположение последователно върху стъблата. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Припечни предпланински склонове[2].


Разпространение в България

Разпространение на Храстовидния смин по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Jasminum fruticans

От 0 до 1000 метра надморска височина.


Значение

Растението е декоративно, багрилно и подправка[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Jasminum fruticans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net