БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Вранско око

Paris quadrifolia

Снимки на Вранско око (Paris quadrifolia)

Paris quadrifolia Paris quadrifolia Paris quadrifolia Paris quadrifolia Paris quadrifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Вранско око.


Латинско име

Paris quadrifolia L. - чете се "парис куадрифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище. Стъблото е изправено, неразклонено, високо от 15 до 40 см. Листата са обикновено 4 на брой и са събрани в прешлен към върха на стъблото. Цветът е само един, разположен на дълга дръжка над листата. Околоцветникът се състои от 8 листчета, разположени в два кръга кръстообразно, външните 4 са широки, за разлика от вътрешните, които са тесни. Тичинките са 8, разположени в 2 кръга, с издължен над прашниците връх. Яйчникът е четиригнезден. Плодът е черна ягода, до 1 см в диаметър. Околоцветникът се запазва при плода, който с черния си цвят, контрастира върху жълтозелените листчета (изглежда като "вранско око"). Цъфти май - юли[1].


Местообитание

В сенчести и влажни гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Витошки район, Знеполски район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Рила, Пирин, Родопи и Средна гора[3].


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Лечебно, декоративно и отровно растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Божилова и кол., 1997.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Paris quadrifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban