БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пренебрегнато кукувиче грозде

Muscari neglectum

Снимки на Пренебрегнато кукувиче грозде (Muscari neglectum)

Muscari neglectum Muscari neglectum Muscari neglectum Muscari neglectum Muscari neglectum Muscari neglectum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пренебрегнато кукувиче грозде.


Латинско име

Muscari neglectum Guss. - чете се "мускари неглектум". Среща се и със синонимите Muscari racemosum, Muscari pulchellum и Muscari vandasii.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 5-20 cm. Съцветията са 3-6 cm дълги с яйцевидна или продълговато яйцевидна форма Цветовете са тъмно-сини до черно-сини. Цъфти през месеците март-май[1].


Местообитание

Тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони[3].


Значение

Пренебрегнатото кукувиче грозде е декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Muscari neglectum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net