БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребен пачи крак

Gagea pusilla

Снимки на Дребен пачи крак (Gagea pusilla)

Gagea pusilla Gagea pusilla Gagea pusilla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Дребен пачи крак.


Научно наименование

Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes f. - чете се "гагеа пусила".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребният пачи крак е многогодишно тревисто луковично растение. Луковичката е една, дребна, яйцевидна. Стъблото тънко, 7-10 cm високо, с 2-3 срещуположно разположени, ланцетни листа. Приосновният лист 1,5-4 mm широк. Съцветието с 1 до 5 цвята. Лисчетата на цвета са до 13 mm дълги, ланцетни, на върха тъпи, отвътре бледожълти, отвън зелени. Плодната кутийка кълбовидно кълбеста. Цъфти през месеците март-април.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Тревисти места [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Западни гранични планини, Струмска долина, Беласица, Славянка, Долината на река Места, Пирин, Родопи, Тракийска низина. От 0 до 1000 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].


Общо разпространение

Средна и Югоизточна Европа, Мала Азия, Средна Азия, Западен Сибир [Хинкова, 1964].Gagea pusilla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban