БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълто зайче грозде

Asphodeline lutea

Снимки на Жълто зайче грозде (Asphodeline lutea)

Asphodeline lutea Asphodeline lutea Asphodeline lutea Asphodeline lutea Asphodeline lutea Asphodeline lutea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълто зайче грозде, Жълто асфоделине.


Латинско име

Asphodeline lutea (L.) Reichenb. - чете се "асфоделине лутеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с коренище. Стъблото е високо от 50 до 80 см и е облистено по цялата си дължина до съцветието. Цветовете са жълти с диаметър 3-4 см събрани в сбит грозд. Ципестите прицветниците са едри и закриват дръжките на цветовете. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Расте по тревисти и каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установяван е от 0 до 1200 метра надморска височина[3].

Разпространение на Жълтото зайче грозде по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Asphodeline lutea

Освен в показаните на картата флористични райони, видът е установен и в Тракийската низина (вижте и раздела "Бележки" по-долу).


Общо разпространение

Апенините, Балкански полуостров, Крим, Кавказ, Мала Азия, Сирия и Северна Африка.


Значение

Декоративно растение. В литературата, която съм преглеждал, липсва Тракийската низина, като район в който е установено Жълтото зайче грозде, макар че находището на вида от Бесапарските ридове е отдавна съобщено, а и самите снимки на тази страница са направени в този флористичен район [К. Методиев].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Asphodeline lutea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net