БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Либурнийско зайче грозде

Asphodeline liburnica

Снимки на Либурнийско зайче грозде (Asphodeline liburnica)

Asphodeline liburnica Asphodeline liburnica Asphodeline liburnica Asphodeline liburnica Asphodeline liburnica Asphodeline liburnica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Либурнийско зайче грозде, Либурнийско асфоделине.


Латинско име

Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. - чете се "асфоделине либурника".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Либурнийското зайче грозде е многогодишно тревисто растение, високо от 50 до 60 cm. Цветовете са жълти, с диаметър от 2 до 3 cm. Съцветието е рядък грозд. Прицветниците дребни, с остър връх[1]. Според цитираният източник цъфти май - юни, но растенията на снимките бяха засени през месец юли.

Различава се от другия наш вид Зайче грозде с жълти цветове - Жълтото зайче грозде по размера на цветовете: при Либурнийското са с диаметър под 3 cm, а при Жълтото са с диаметър 3-4 cm, освен това съцветието на Жълтото е по-сбито, отколкото при Либурнийското.


Местообитание

Каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Разпространение на Либурнийското зайче грозде по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Asphodeline liburnica

Между 0 и 1000 метра надморска височина[4].


Значение

Декоративно и лечебно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Asphodeline liburnica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner