БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тънколистна зайча сянка

Asparagus tenuifolius

Снимки на Тънколистна зайча сянка (Asparagus tenuifolius)

Asparagus tenuifolius Asparagus tenuifolius Asparagus tenuifolius Asparagus tenuifolius Asparagus tenuifolius Asparagus tenuifolius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тънколистна зайча сянка.


Латинско име

Asparagus tenuifolius Lam. - чете се "аспарагус тенуифолиус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Тънколистната зайча сянка е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Филокладиите (нишковидните листовидните клонки) са кръгли в сечение, с диаметър 0,1-0,2 mm, събрани в снопчета от 10 до 40 на брой - при другите видове са по-малко на брой в снопче и са по-дебели. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

В гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна над 600 метра надморска височина[3].


Значение

Тънколистната зайча сянка е лечебно и украсно (декоративно) растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Asparagus tenuifolius in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net