БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Остролистна зайча сянка

Asparagus acutifolius

Снимки на Остролистна зайча сянка (Asparagus acutifolius)

Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius Asparagus acutifolius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Остролистна зайча сянка, Бодливолистна зайча сянка, Бодливолистна аспержа.


Латинско име

Asparagus acutifolius L. - чете се "аспа́рагус акутифо́лиус"1. Видовото име acutifolius означава "остролистен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Остролистната зайча сянка e многогодишно тревисто растение. Стъблото полуувивно, катерливо, извито и разклонено. Клонките заоблени, набраздени, късо окосмени. Филокладиите шиловидни, заоблени, бодливи, почти еднакви, 5-10 мм дълги, до 0,5 мм дебели, твърди, събрани по (4) 8-12 в снопчета. Листата люсповидни, по-долните клонки в основата си с шпора. Цветовете със зеленикав звънчевиден околоцветник, с почти еднакви дялове и дръжки, почти равни по дължина на околоцветника. Тичинките с двойно по-дълги дръжки от прашниците. Плодът черна ягода. Цъфти август-септември4.


Местообитание

Храсталаци и гори5.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Странджа, Източни Родопи, Долината на река Струма; от 0 до 1000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Средиземноморието7.

Карта на общото разпространение на Остролистната зайча сянка8:

Asparagus acutifoliusВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Вълев, Ст. 1964. В: Флора на Народна Република България, том II, изтаделство на БАН.

5 Вълев, Ст. 1964. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Вълев, Ст. 1964. Пос. източник.

8 Asparagus acutifolius L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Asparagus acutifolius in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net