БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разклонен венечник

Anthericum ramosum

Снимки на Разклонен венечник (Anthericum ramosum)

Anthericum ramosum Anthericum ramosum Anthericum ramosum Anthericum ramosum Anthericum ramosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Разклонен венечник.


Латинско име

Anthericum ramosum L. - чете се "антерикум рамозум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 30 до 100 cm. Околоцветните листчета на цветовете дълги 1-1,3 cm. Плодът е кръгъл, тъп. Стъблото е разклонено. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Варовити, каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Разклоненият вечерник е декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Anthericum ramosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net