БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Неразклонен венечник

Anthericum liliago

Снимки на Неразклонен венечник (Anthericum liliago)

Anthericum liliago Anthericum liliago Anthericum liliago Anthericum liliago Anthericum liliago

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Неразклонен венечник.


Латинско име

Anthericum liliago L. - чете се "антерикум лилиаго".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Неразклоненият венечник е многогодишно тревисто растение. Стъблото е неразклонено, високо 30-60 cm високо. Околоцветните листчета са дълги от 1,7 до 3 cm. Плодът е яйцевиден, заострен. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Стара планина (западна и средна), Знеполски район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопи (западни и средни)[3].


Бележки

Декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Anthericum liliago in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net