БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рокамбол

Allium scorodoprasum

Снимки на Рокамбол (Allium scorodoprasum)

Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum Allium scorodoprasum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рокамбол, Лук рокамбол.


Латинско име

Allium scorodoprasum L. - чете се "а́лиум скородо́празум"1. Видовото име scorodoprasum означава "чесновопразов"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Рокамбола е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 80 cm. Листата са плоски, до 1 cm широки. Съцветията с цветове и луковички. Тичинките от вътрешния кръг са плоски, на горния край с два странични израстъка. Съцветната обвивка цяла (с един дял). Завръзът с три напречни криловидни израстъка. Цъфти май-юни4.


Местообитание

Тревисти места, ливади и храсталаци5.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Западна и Средна Европа, Северна Италия, Украйна, Русия, Балканския полуостров, Кавказ, Мала Азия, Сирия7.


Значение

Луковицата и луковичките от съцветието се употребяват за храна вместо чесън. Имат по-слаба миризма и не толкова остър вкус. Съцветията заедно с луковичките се прибавят като подправка при приготовлението на туршии от краставици. В някои страни този вид лук се култивира8. Също така е медоносно и лечебно растение9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

7 Вълев, Ст. & Ив. Асенов. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.

8 Вълев, Ст. & Ив. Асенов. 1964. Пос. източник.

9 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Allium scorodoprasum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net