БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Метличест лук

Allium paniculatum

Снимки на Метличест лук (Allium paniculatum)

Allium paniculatum Allium paniculatum Allium paniculatum Allium paniculatum Allium paniculatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Метличест лук.


Латинско име

Allium paniculatum L. (s. l.) - чете се "а́лиум паникула́тум"[1]. Видовото име "paniculatum" означава "метличест"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Метличестият лук е многогодишно тревисто растение. Листчетата на обвивката (спатата) съставена от две листчета с дълги и тънки израстъци, които са по-дълги от съцветието. Стъблата от 30 до 60 см високи. Луковицата е яйцевидна. Цветовете с тичинки по-къси от околоцветни листчета. Околоцветните листчета са розови или мръснозеленикавокафяви. Цъфти юни-юли[3].


Местообитание

Тревисти места и храсталаци[4].


Бележки

В границите на този вид отнасяме и растенията, които в някои източници се разглеждат като самостоятелните видове: Allium fuscum и Allium tenuiflorum [5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] К. Методиев.


Allium paniculatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net