БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мускатов лук

Allium moschatum

Снимки на Мускатов лук (Allium moschatum)

Allium moschatum Allium moschatum Allium moschatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мускатов лук.


Латинско име

Allium moschatum L. - чете се "алиум мошатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мускатовият лук е многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 10 до 30 cm. Околоцветните листчета на цветовете са бели с лилава средна ивица. Обвивката на съцветието е ципеста, по-къса от него, опадваща. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно и медоносно растение[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Allium moschatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net