БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Красив лук

Allium cirrhosum

Снимки на Красив лук (Allium cirrhosum )

Allium cirrhosum Allium cirrhosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Красив лук.


Латинско име

Allium cirrhosum Vandas - чете се "алиум цирозум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 20-60 cm. Тичинките 1,5-2 пъти по-дълги от околоцветника. Околоцветникът на цветовете розово-виолетов. Съцветието без луковички. Цъфти юли - август. Видът често се обединява с близкия Гребенест лук (Allium carinatum), който обаче има луковички в съцветието (при Красивия лук липсват луковички в съцветието)[1].


Местообитание

Скали и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България (?), Предбалкан, Стара Планина, Западни гранични планини, Знеполски район, Средна гора, Беласица, Софийски район, Витошки район, Родопи, Странджа и Рила; между 1000 и 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно, хранително и медоносно растение[4].Вижте също

Растения с лилави и розови цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Allium cirrhosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

ban