БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лозов лук

Allium ampeloprasum

Снимки на Лозов лук (Allium ampeloprasum)

Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum Allium ampeloprasum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лозов лук.


Латинско име

Allium ampeloprasum L. - чете се "а́лиум ампело́празум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лозовият лук е многогодишно тревисто растение, високо от 0,5 до 1 m. Листата са плоски. Околоцветникът широкозвънчевиден, розов или пурпурен. Дръжките на тичинките от вътрешния кръг са плоски, на горния край с два странични израстъка. Съцветната обвивка цяла (с един дял). Завръзът с три напречни криловидни израстъка. Цъфти юни-юли2.


Местообитание

Тревисти места3.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Източни Родопи и Тунджанската хълмиста равнина4.


Общо разпространение

Западна и Средна Европа, Западната част на Средиземноморската област, Балканския полуостров, Мала Азия, Иран, Средна Азия5.


Значение

Декоративно, хранително, лечебно и медоносно растение6.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Вълев, Ст. & Ив. Асенов. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.

6 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Allium ampeloprasum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net