БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Белезникав лук

Allium albidum

Снимки на Белезникав лук (Allium albidum)

Allium albidum Allium albidum Allium albidum Allium albidum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Белезникав лук.


Латинско име

Allium albidum Fischer ex Bieb. - чете се "алиум албидум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 10-30 cm. Луковицата прикрепена на коренище. Околоцветникът на цветовете бял или белезникав. Цъфти юни-юли.[1].


Местообитание

Варовити скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан, Знеполски район, Долината на Струма (северна) и Рила[3].


Значение

Хранително, декоративно и лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

Allium albidum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net