БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Малка водна леща

Lemna minor

Снимки на Малка водна леща (Lemna minor)

Lemna minor Lemna minor Lemna minor Lemna minor Lemna minor

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Малка водна леща.


Латинско име

Lemna minor L. - чете се "лемна минор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Малката водна леща е дребно многогодишно водно растение. Цялото растение представлява плоска, светлозелена, елипсовидна или яйцевидна пластинка, плаваща на повърхността на водата, дълга от 2 до 5 mm. От долната страна на пластинката има едно коренче. Цъфти рядко през месеците май-юни с много дребни цветове[1].


Местообитание

В застояли и бавно течащи води и канали[2].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

В цял свят[4].


Значение

Лечебно растение[5]. Може да се използва за храна за домашни животни, като биогориво, за пречистване на замърсени води[6].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Lemna minor - Wikipedia.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Lemna minor - Wikipedia - посочен източник.


Lemna minor in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net