БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинско подъбиче

Teucrium montanum

Снимки на Планинско подъбиче (Teucrium montanum)

Teucrium montanum Teucrium montanum Teucrium montanum Teucrium montanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Планинско подъбиче.


Латинско име

Teucrium montanum L. - чете се "теукриум монтанум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинското подъбиче е многогодишно тревисто растение. Стъблата, високи от 10 до 30 cm. Листата са целокрайни и са разположени последователно върху стъблото. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

Расте по варовити скали и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 до 1900 метра надморска височина[3].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Teucrium montanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net