БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едногодишен ранилист

Stachys annua

Снимки на Едногодишен ранилист (Stachys annua)

Stachys annua Stachys annua Stachys annua Stachys annua Stachys annua

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едногодишен ранилист, Едногодишен чистец.


Латинско име

Stachys annua (L.) L. - чете се "стахис аннуа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишният ранилист е едногодишно тревисто растение, високо от 15 до 30 см. Цветовете с бледожълто венче. Прицветниците шиловидни, 1-2 mm дълги. Прешлените с по 2-6 цвята. Цъфти май-септември[1].


Местообитание

Тревисти места и ниви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение и плевел[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Stachys annua in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban