род Миризлив бурен

Sideritis

Описание и отличителни особености на род Миризлив бурен, Маясълче

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Венчето двуустно. Тичинките скрити в тръбицата на венчето. Цветовете без прицветници.

В България естествено разпространени са 4 вида, един от тях е защитени от Закона за биологичното разнообразие. Към рода се отнася и Пиринския (Мурсалски) чай (Sideritis scardica).

Латинското наименование на рода се произнася "сидеритис".

Списък на видовете от род Миризлив бурен

ban

ban

© 2008 BGflora.net

banner