БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прътовиден конски босилек

Salvia virgata

Снимки на Прътовиден конски босилек (Salvia virgata)

Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata Salvia virgata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прътовиден конски босилек, Прътовидна какула.


Латинско име

Salvia virgata Jacq. - чете се "са́лвиа вирга́та"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прътовидният конски босилек е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Листата са цели. Горната устна на чашката вдлъбната, с две бразди при плода. Прицветниците са зелени. Венчето дълго от 1,2 до 1,5 cm, виолетово-синьо до лилало, рядко бяло. Цъфти през юни-август2.


Местообитание

По затревени места, из ливади, между храсталаците и по каменисти склонове в равнините, предпланините и планините3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 м надморска височина4.


Общо разпространение

Южна (отчасти) и Югоизточна Европа, Крим, Кавказ, Югозападна и Централна Азия5.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България, Аграрен университет, Пловдив.

3 Маркова, М. 1989. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІX, издателство на БАН, София.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Маркова, М. 1989. Пос. източник.


Salvia virgata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net