БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прешленест конски босилек

Salvia verticillata

Снимки на Прешленест конски босилек (Salvia verticillata)

Salvia verticillata Salvia verticillata Salvia verticillata Salvia verticillata Salvia verticillata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прешленест конски босилек, Прешленеста какула.


Латинско име

Salvia verticillata L. - чете се "са́лвиа вертицила́та"1. Видовото име verticillata означава "с елементи, разположени в кръг"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прешленестият конски босилек е многогодишно тревисто растение. Стъблата 30-70 (-80) см високи, просто или често от основата разклонени. Цветовете събрани в прешлени, съставени от 15 до 40 цвята. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

По каменисти места и из храсталаци, край пътища и по буренливи места в равнините, предпланините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1800 м надм. височина5.


Общо разпространение

Южна, Източна и Централна (отчасти) Европа, Югозападна Азия, Кавказ. Въведена и отглеждана на много места в Северна Европа и Северна Америка6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 Маркова, М. 1989. В: Флора на Н. Р. Република България, том ІX, издателство на БАН, София.

5 Маркова, М. 1989. Пос. източник.

6 Маркова, М. 1989. Пос. източник.


Salvia verticillata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net