БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мускатен конски босилек

Salvia sclarea

Снимки на Мускатен конски босилек (Salvia sclarea)

Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea Salvia sclarea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мускатен конски босилек, Мускатна какула.


Латинско име

Salvia sclarea L. - чете се "салвиа склареа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 120 cm. Характерни за вида са прицсъцветните листчета, които са по-дълги от чашката и са розови, бледолилави до бели. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Сухи, припечни места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 0 и 1400 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Южна Европа и Западна Азия.


Значение

Мускатният конски босилек е декоративно, лечебно, етерично и медоносно растение[4].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Salvia sclarea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net