БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Наведен конски босилек

Salvia nutans

Снимки на Наведен конски босилек (Salvia nutans)

Salvia nutans Salvia nutans Salvia nutans Salvia nutans Salvia nutans Salvia nutans Salvia nutans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Наведен конски босилек, Наведена какула.


Латинско име

Salvia nutans L. - чете се "салвиа нутанс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 100 см. Листата приосновно разположени. Съцветията с наведен връх. Цветовете са със сини венчелистчетата[1].


Местообитание

По сухи тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Софийски район, Знеполски район, Тунджанска хълмиста равнина и Тракийска низина. Между 0 и 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Вид с високи декоративни качества[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.


Salvia nutans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net