БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сребрист конски босилек

Salvia argentea

Снимки на Сребрист конски босилек (Salvia argentea)

Salvia argentea Salvia argentea Salvia argentea Salvia argentea Salvia argentea Salvia argentea Salvia argentea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сребрист конски босилек, Сребриста какула.


Латинско име

Salvia argentea L. - чете се "салвиа аргентеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 100 см. Листата с гъста, вълнеста покривка от власинки. Цветовете с бели венчелистчетата[1].


Местообитание

По сухи варовити места[2].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Знеполски район, Долината на Струма, Родопи (средни) и Тракийска низина. Между 0 и 1600 метра надморска височина[3].


Значение

Вид с високи декоративни качества[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.


Salvia argentea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net