БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Фривалдскиева микромерия

Micromeria frivaldszkyana

Снимки на Фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana)

Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana Micromeria frivaldszkyana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Фривалдскиева микромерия, Фривалдска микромерия.


Латинско име

Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen. - чете се "микромерия фривалдскиана.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. Заплаха за вида е събирането на растението като подправка[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 10 до 30 cm. Листата са назъбени, по-широки от 3 mm. Чашката 3,5-4,5 (5) mm дълга, с около 2-3 пъти по-къси от тръбицата зъбци. Цветовете са разположени по 6-14 в прешлени. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

По скали[3].


Разпространение в България

Фривалдскиевата микромерия е локален (български) ендемит - расте единствено в централните и източните части на Стара планина[4].


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в България, в горе посочените райони[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Юлиан Маринов - лично съобщение.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Micromeria frivaldszkyana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net