БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дълголистна мента

Mentha longifolia

Снимки на Дълголистна мента (Mentha longifolia)

Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дълголистна мента.


Латинско име

Mentha longifolia (L.) Hudson - чете се "мента лонгифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дълголистната мента е многогодишно тревисто растение, високо от 40 до 120 cm. Листата са без дръжки (приседнали), продълговато-елиптични или продълговато-ланцетни, дълги от 4 до 9 cm, гъсто овласени. Цветовете са събрани в силно сближени прешлени образуващи връхни класовидни съцветия. Цъфти през месеците юни-октомври.

Източник на информацията за описанието: Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Местообитание

По влажни места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна [Делипавлов & кол., 2003].


Значение

Дълголистната мента е етерично-маслено, багрилно, лечебно и медоносно растение и подправка [Делипавлов & кол., 2003].Mentha longifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

banner