БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дълголистна мента

Mentha longifolia

Снимки на Дълголистна мента (Mentha longifolia)

Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia Mentha longifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дълголистна мента.


Латинско име

Mentha longifolia (L.) Hudson - чете се "ме́нта лонгифо́лиа"1.

Видовото име longifolia на латински означава "дълголистен"2, от което е изведено българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дълголистната мента е многогодишно тревисто растение, високо от 40 до 120 cm. Листата са без дръжки (приседнали), продълговато-елиптични или продълговато-ланцетни, дълги от 4 до 9 cm, гъсто овласени. Цветовете са събрани в силно сближени прешлени образуващи връхни класовидни съцветия. Цъфти през месеците юни-октомври3.


Местообитание

По влажни места4.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна5.


Значение

Дълголистната мента е етерично-маслено, багрилно, лечебно и медоносно растение и подправка6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Mentha longifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2021 BGflora.net