БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кошутина

Melittis melissophyllum

Снимки на Кошутина (Melittis melissophyllum)

Melittis melissophyllum Melittis melissophyllum Melittis melissophyllum Melittis melissophyllum Melittis melissophyllum Melittis melissophyllum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кошутина, Маточинолистна кошутина.


Латинско име

Melittis melissophyllum L. - чете се "мелитис мелисофилум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кошутината е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 70 cm. Чашката е широкозвънчевидна, дълга от 10 до 25 mm. Венчето е дълго от 25 до 45 mm, бяло, розово или пурпурно. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно и лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Melittis melissophyllum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net