БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сусерка

Marrubium peregrinum

Снимки на Сусерка (Marrubium peregrinum)

Marrubium peregrinum Marrubium peregrinum Marrubium peregrinum Marrubium peregrinum Marrubium peregrinum Marrubium peregrinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сусерка


Латинско име

Marrubium peregrinum L. - чете се "марру́биум перегри́нум"1. Видовото име peregrinum означава "чуждоземен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие"3.


Описание и разпознаване

Сусерката е многогодишно тревисто растение, високо от 30 – 40 cm. Листата ланцетни до елиптични, в основата и към върха стеснени. Чашката с пет зъбеца, 3-5 mm дълга. Цъфти юни-юли4.


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места5.


Разпространение в България

В цялата страна до около 1000 м надм. височина6.


Общо разпространение

Европа (централната и югоизточна част, Балкански полуостров), Кавказ, Югозападна Азия7.


Значение

Цветовете излъчват силен приятен аромат8. Ценно медоносно растение - медът се отличава с особено приятен вкус и аромат. Медицинско - съдържа горчиви вещества, дъбилни вещества, ароматично етерично масло9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

7 Пеев, Д. 1989. В: Флора на Народна Република България, том ІX, София.

8 К. Методиев - собствено наблюдение.

9 Пеев, Д. 1989. Пос. източник.


Marrubium peregrinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net