БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Влакнеста самобайка

Glechoma hirsuta

Снимки на Влакнеста самобайка (Glechoma hirsuta)

Glechoma hirsuta Glechoma hirsuta Glechoma hirsuta Glechoma hirsuta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Влакнеста самобайка.


Латинско име

Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Влакнеста самобайка е многогодишно тревисто растение с височина между 30 и 80 cm. Чашката на цветовете са 7-11 mm дълги, зъбците на горната устната линейно-ланцетни, равни или два пъти по-дълги от тръбицата. Растение, покрито с дълги разперени власинки. Цъфти (април) юни - юли[1].


Местообитание

Храсталаци и тревисти места[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно и декоративно растение[4].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив. София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Glechoma hirsuta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net