Котешка стъпка, Черновръх

Clinopodium vulgare

Снимки
Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6 снимка 7 снимка 8
Особености на вида
Български наименованияКотешка стъпка, Черновръх
Латинско наименованиеClinopodium vulgare L. - чете се "клиноподиум вулгаре"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение високо до 80 cm. Листата са срещуположни, с дръжка, дълга около 1 cm, овално ланцетни или овални, дълги 2-6,5 cm, широки 1-3 cm, закръглени на върха и към основата, назъбени, слабо окосмени. Цветовете лилавочервени, приседнали, събрани в 1-4 плътни многоцветни прешлени в пазвите на горните листа, обкръжени с обвивка от многобройни, по-дълги от чашката нишковидни прицветници, покрити с дълги разперени власинки. Цветните дръжки дълги 2-3 mm. Чашката тръбеста, дълга 8-10 mm, с 13 жилки, двуустна. Венчето е двуустно, дълго 12-22 mm, два пъти по дълго от чашката, горната устна плоска врязана, долната триделна. Тичинките 4, скрити под горната устна, две по-къси [Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки, Земиздат, София]. Цъфти юни-август.
МестообитаниеХрасталаци и гори [Китанов, 1987].
Разпространение в БългарияВидът е установен в цяла България до 2000 метра надморска височина [Китанов, 1987].
ЗначениеКотешката стъпка е лечебно растение.

Начало > Семейства > семейство Устноцветни > род Котешка стъпка > Котешка стъпка

ban

ban

© 2009 BGflora.net

ban