БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Котешка стъпка

Clinopodium vulgare

Снимки на Котешка стъпка (Clinopodium vulgare)

Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare Clinopodium vulgare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Котешка стъпка, Черновръх.


Латинско име

Clinopodium vulgare L. - чете се "клиноподиум вулгаре".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 80 cm. Листата са срещуположни, с дръжка, дълга около 1 cm, овално ланцетни или овални, дълги 2-6,5 cm, широки 1-3 cm, закръглени на върха и към основата, назъбени, слабо окосмени. Цветовете лилавочервени, приседнали, събрани в 1-4 плътни многоцветни прешлени в пазвите на горните листа, обкръжени с обвивка от многобройни, по-дълги от чашката нишковидни прицветници, покрити с дълги разперени власинки. Цветните дръжки дълги 2-3 mm. Чашката тръбеста, дълга 8-10 mm, с 13 жилки, двуустна. Венчето е двуустно, дълго 12-22 mm, два пъти по дълго от чашката, горната устна плоска врязана, долната триделна. Тичинките 4, скрити под горната устна, две по-къси[1]. Цъфти юни-август.


Местообитание

Храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България до 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Котешката стъпка е лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. Земиздат. София.

[2] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.

[3] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.

[4] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.Clinopodium vulgare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net