БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едроцветно миризливче

Calamintha grandiflora

Снимки на Едроцветно миризливче (Calamintha grandiflora)

Calamintha grandiflora Calamintha grandiflora Calamintha grandiflora Calamintha grandiflora Calamintha grandiflora Calamintha grandiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едроцветно миризливче.


Латинско име

Calamintha grandiflora (L.) Moench. - чете се "каламинта грандифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едроцветното миризливче е многогодишно тревисто растение. Стъблата му са дълги от 15 до 40 cm. Цветовете са значително по-големи от другите видове от рода - чашката е дълга 10-15 mm, а венчето 2,5-3,5 cm, докато при другите видове чашката е под 10 mm, а венчето под 2 cm. Цъфти през месеците юли - август[1].


Местообитание

Сенчести гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Едроцветното миризливче по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Calamintha grandiflora

От 200 до 2000 метра надморска височина[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Calamintha grandiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner