БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено петльово перо

Gladiolus communis

Снимки на Обикновено петльово перо (Gladiolus communis )

Gladiolus communis Gladiolus communis Gladiolus communis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Обикновено петльово перо.


Латинско име

Gladiolus communis L. - чете се "гладиолус комунис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 1 m. Цветовете 3-4,5 cm дълги. Съцветието едностранен клас. Обвивката на грудколуковицата разнищена на груби, успоредни влакна. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Посеви, ливади и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна докъм 1500 метра[3].


Значение

Растението е лечебно, декоративно и плевел[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Gladiolus communis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net