БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кръвен здравец

Geranium sanguineum

Снимки на Кръвен здравец (Geranium sanguineum)

Geranium sanguineum Geranium sanguineum Geranium sanguineum Geranium sanguineum Geranium sanguineum Geranium sanguineum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кръвен здравец, Кървав здравец.


Латинско име

Geranium sanguineum L. - чете се "гераниум сангвинеум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. Стъблата са изправени, 15-60 cm високи, възходящи, до полегнали, често разклонени, покрити с дълги, прости, разперени власинки. Приосновните листа на 1,5-8 cm дълга дръжка, 5-7 делни. Стъблените листа са срещуположно разположени, с 1-5 cm дълги дръжки, в очертание закръглени, дълбоко разсечени на 5-7 дяла, всеки от които на върха най-често с 3 делчета; от двете страни и по ръба с прилегнали прости власинки. Цветовете са единично разположени на съчленена дръжка дълга 5-15 cm, излизаща от пазвите на листата. Чашелистчетата са 5, 6-11 mm дълги, продълговато яйцевидни или яйцевидно ланцетни, по ръба и по жилките с дълги бели прости власинки, на върха с 1-4 mm дълъг, влакнест осил, по ръба бяло ципести, ресничести. Вечелистчетата са дълги 9-21 mm, обратно яйцевидни. Тичинковите дръжки са скрити в цвета. Плодните дялове са 4-5 mm дълги, гладки, късо просто влакнести. Цъфти през месеците май - август.[1]


Местообитание

По сухи, тревисти, каменисти и храсталачни места.[2]


Разпространение в България

Установен е в цялата страна.[3]


Значение

Кръвният здравец е лечебно и дъбилно растение.[4]


Употребяема част (билка)

Корен и коренище от кръвен здравец - Rhizhoma et Radix Geranii sanguinei.


Време на бране

През есента (септември-октомври) след разпадане на плодовете, узряване на семената и отмиране на надземните части.[5]


Начин на бране

Корените и коренищата на добре развити растения се изкопават с копач. Изтръскват се от пръстта и се изрязват надземните части.[6]


Лечебно действие и приложение

Притежава основно капиляроукрепващо, затягащо и противовъзпалително действие, което се дължи на танините. Прилага се като настройка при стомашно-чревни възпаления - гастрити, язви, колити, диария от различен произход. Външно под формата на компреси и лапи се използва при кръвотечения от носа и от рани, кожни възпаления, сърбежи, гнойни пъпки, хемороиди и други заболявания на кожата. В народната медицина се прилага при злокачествени заболявания на кръвотворните органи.[7]Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Петрова, А & С. Кожухаров. 1979. Флора на Н. Р. България. том VІІ.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003, пос. съч.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов & кол., 1998, пос. съч.

[7] Асенов & кол., 1998, пос. съч.


Geranium sanguineum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net