БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Веленовскиева детелина

Trifolium velenovskyi

Снимки на Веленовскиева детелина (Trifolium velenovskyi)

Trifolium velenovskyi Trifolium velenovskyi Trifolium velenovskyi Trifolium velenovskyi Trifolium velenovskyi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Веленовскиева детелина.


Латинско име

Trifolium velenovskyi Vandas - чете се "трифолиум веленовскии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение. Трите листчета на листата с еднакво дълги дръжчици. Прилистниците полусърцевидни в основата. Дръжките на съцветията над пъти по-дълги от присъцветните листа. Цъфти през месеците юни - юли[1].


Местообитание

Ливади, горски поляни и храсталаци в планинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Витошки район, Западни гранични планини, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Знеполски район и Дунавска равнина. От 800 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Веленовскиевата детелина е балкански ендемит - расте единствено в планините на Балканския полуостров[4].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Trifolium velenovskyi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net