БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изправена детелина

Trifolium strictum

Снимки на Изправена детелина (Trifolium strictum)

Trifolium strictum Trifolium strictum Trifolium strictum Trifolium strictum Trifolium strictum Trifolium strictum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Изправена детелина.


Латинско име

Trifolium strictum L. - чете се "трифо́лиум стри́ктум"1. Видовото име strictum означава "изправен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Изправената детелина е едногодишно тревисто растение, високо от 3 до 20 cm. Цветовете са розови. Прилистниците и листчетата по ръба са жлезисторесничести - с реснички, на чийто връх са разположени закръглени жлези. Чашките са дълги 4-6 mm, с 10 жилки. Цъфти април-юни3.


Местообитание

По сухи и умерено влажни тревисти места, из ливадите и пасищата в низините и предпланините4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Предбалкан (западен), Стара Планина (източна), Средна гора (западна), Знеполски район, Западни гранични планини, Софийски район, Витошки район, Долината на Струма, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа и Черноморско крайбрежие (южно); от 0 до 800 метра надморска дължина5.

Карта показваща разпространението на Изправената детелина по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Trifolium strictum


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа, Сибир7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium strictum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net