БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пурпурна детелина

Trifolium purpureum

Снимки на Пурпурна детелина (Trifolium purpureum)

Trifolium purpureum Trifolium purpureum Trifolium purpureum Trifolium purpureum Trifolium purpureum Trifolium purpureum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пурпурна детелина.


Латинско име

Trifolium purpureum Loisel. - чете се "трифолиум пурпуреум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Дължината на стъблата 20-60 cm. Листата прилегнало влакнести. Листчетата са 20 - 40 mm дълги и 2-4 mm широки, линейно ланцетни, често надлъжно сгънати навътре. Цветовете многобройни, дълги 16 - 25 mm, събрани в съцветие главичка. Съцветията дълги 2 - 5 cm. Венчето светлопурпуно. Цъфти юни-юли.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Сухи тревисти и песъкливи места.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Стара Планина (средна и източна), Средна гора (източна), Знеполски район, Рила, Пирин, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска равнина, Странджа и Черноморско крайбрежие. Достига до 1300 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].


Общо разпространение

Южна Европа, Средименоморието, Североизточна Африка, Югозападна Азия [Кожухаров, 1976].


Значение

Пурпурната детелина е с високи декоративни качества.Trifolium purpureum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net

banner