БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Панонска детелина

Trifolium pannonicum

Снимки на Панонска детелина (Trifolium pannonicum)

Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Панонска детелина.


Латинско име

Trifolium pannonicum Jacq. - чете се "трифо́лиум панно́никум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение - високо до 50 см. Цветовете 2-2,5 cm дълги, венчето бледожълто. Съцветието на 4-8 cm дълги дръжки2.


Местообитание

Гори, храсталаци и тревисти места3.


Разпространение в България

Установена е в цялата страна, между 0 и 1500 метра надморска височина4.


Значение

Панонската детелина е фуражно и лечебно растение5.Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Trifolium pannonicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2022 BGflora.net